Ele giden sinirin bilekten geçerken sıkışmasına denilir. Bisikletinizle sürüş yaparken belli bir yol katettikten sonra ellerinizde sürekli uyuşmanın “Karpal Tunel Sendromu” nedeniyle olabileceğini biliyor muydunuz? Bisiklette en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından, şikayetlerden birisi ellerde uyuşmadır. Ellerde uyuşma şikayeti ilk olarak karpal tunel sorununu akla getirmelidir.

KARPAL TÜNEL NEDIR?

Ele giden sinirin bilekten geçtiği dar bir alandır. Buradaki bir sorun sinirin sıkışmasına yol açar ve bu da ve parmaklarda uyuşma, karıncalanma, ağrı şeklinde kendini gösterir.

NEDENLERİ

Bilek kanalı yapısal olarak dar olan kişiler klinik belirtilerin ortaya çıkmasına yatkın olan kişilerdir. Karpal tünel sendromuna kanal içindeki basınç artışı neden olmaktadır. Bu basınç elin pozisyonuna bağlıdır. El ve el bileği çevresinde oluşan kırıklardan sonra da kronik bası ortaya çıkabilir. Kiriş kılıflarının enfeksiyonu veya kalınlaşması kanalda mekanik daralmaya neden olur. Sınır kılıfının tümörleri, avuç içi enfeksiyonları medyan sinir bası belirtilerini ortaya çıkarır. Belli hareketlerin sık olarak tekrar edilmesinin karpal tünel sendromu ile ilişkisi mevcuttur. En sık olarak erkeklerde kasaplık mesleği ile uğraşanlarda görülmektedir. Kadınlarda hamilelik sırasında görülür. Bu durum geçicidir. Doğumu müteakiben birkaç hafta içerisinde normale döner. Karpal Tünel Sendromu’nun meydana gelmesinde bazı başka hastalıkların da rolü vardır. Romotoid artirit, üremi, amiloidoz, damar anomalileri, tendonitis bunlardan birkaçıdır. Bilgisayar operatörleri, sekreterler, bisiklet kullanıcıları, müzisyenler gibi uzun süre tek tip el işi yapanlarda daha sık görülür. Bisikletle ilgili olarak temel neden elciklerin doğru açıda olmamasıdır. Bilek dışa doğru kırılmış olduğundan sinirin sıkışmasına neden olur. Karpal tunel, kadın bisikletçilerde daha sık görülür. Önlem alınmazsa, kronikleşirse ameliyat gerektirebilir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Elcikler, açıları kol kemikleri bilekte açı yapmaksızın devam edecek şekilde ayarlanır. Ergonomik elcikler seçilerek daha geniş bir temas yüzeyi sağlanır. Bisiklet eldiveni kullanılabilir. Karpal tunel konusunda belirtilen önlemler alınmasına karşın, uyuşma, acı, ve benzeri rahatsızlıklar devam ediyorsa. Elciklerde değişiklik yapılabilir. Özellikle ergonomik elcikler çözüm olabilir. Eldiven kullanımı bir başka çözüm yolu olarak önerilebilir. Özellikle jel dolgulu eldivenlerin koruyuculuğu daha etkilidir. Barend kullanımı çözüm için bir başka seçenek olabilir. Açıları daha ergonomik bir gidon seçilebilir. Örneğin kelebek gidon ve şehir bisikletleri için üretilen açılı gidonlar gibi.