İBB Genel Sekreteri Buğra Gökçe Twitter’da yaptığı gönderilerde; “Gittikçe kalabalıklaşan kent yaşamının en büyük problemlerinden biri haline gelen trafik sorunu; daha çevreci, toplum odaklı, sürdürülebilir ulaşım alternatiflerini keşfetmeyi de gerekli kılıyor. Kısa mesafede hareket ve seyahat özgürlüğü sağlayan mikromobilite araçlardan olan e-bisiklet (bisim) ve e-scooterlar ulaşım açısından oldukça pratik, hesaplı ve çevreci bir alternatif olarak hayatımıza girmiş bulunmakta. Bu tip çevreci, ekonomik akıllı kent uygulamalarını toplu ulaşım sistemlerimize entegre etmeli, bir yandan da kentlerde başkaca problemlere (kaldırım işgali, sürüş güvenliği vb. ) sebebiyet vermemek adına, belediyeler olarak öncü rol üstlenip, planlı gelişmenin de önünü açmalıyız. ” dedi.